Skip to main content

Türkiye’nin canlı liman kenti Kuşadası’nın içinde ve dışında kendilerini konumlandırmayı seven tatilcilerin ziyaret edebilecekleri birçok arkeolojik sit alanları var ve onlardan biri, bir zamanlar Efes yakınlarında olduğu bilinen ve keşfedilen antik Milet kentidir.

Milet Kuşadası Spa & Golf Resort‘tan yaklaşık 58 km mesafede ve harabeleri unutulmaz ve kültürel bir günü birlik gezi niteliğinde. Günümüzde denizden 5 mil içeride bulunan Milet bir zamanlar Meander nehrinin ağızında konumlanmış bir kıyı kentiymiş. Dört işlek limanın merkezindeki konumu, nehir ağzı alüvyon ile doldukça çöküşe geçmiştir.

Milet de Efes gibi bir zamanlar 12 iyon kentlerinden biriymiş ve antik çağda ilk sikke basan kentlerden biriymiş. Persler tarafından M.Ö. 499’da yok edilmiştir ve akabinde, kısmen burada doğmuş olan Hippodamus’un tasarladığı planlara göre yeniden inşa edilmiştir.

Romalılar M.Ö. 133’de kenti topraklarına kattıklarında bir çok anıtsal yapılar inşa ederken, Büyük İskender tarafından yenilgiye uğratılmasıyla ticaret ve refah açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. M.S: 2. Yüzyılda imparator Trajan Kutsal Yolun yapımını emretmiştir ve Milet’ten Apollon tapınağının bulunduğu Didim’e kadar 12 mil uzunluğundaki yol yıllık kutsal yolculuk güzergahı haline gelmiştir.

Orijinal büyük şehir nihayetinde limanlarının imhası ve malarya yüzünden diz çökmeye zorlanmış olsa da, küçük bir köy olarak yaşamaya devam etmiş, ama 17. Yüzyılda sonunda terk edilmiştir. Günümüz ziyaretçilerinin görebileceği birçok harika harabe var, ancak tepebaşındaki Bizans kalesi bölgede dağınık yayılmış olan harabelere geniş bir görüş alanı sunuyor. Bir anıt mezar kalenin üstünde, yerel bir kahraman anısına bulunmaktadır.

Burası büyük bir tiyatrodur, ön cephesinin genişliği 460 ft (140m) ve yüksekliği de 100 ft (30m) olmakla birlikte M.Ö. 4. Yüzyıla aittir ve İmparator Trajan tarafından kapasitesi 25.000 seyirci alacak şekilde genişletilmiştir. Yunanca bir yazıtta “Yahudiler ve tanrı korkusu olanlar için” yazar ve şehirde oldukça büyük bir Yahudi nüfusunun olduğunun altını çizer.

Nehir tanrısı Meander gibi şekillendirilmiş olan çeşmelerle inşa edilmiş M.S. 164 yılına ait Faustina banyoları, Yunusların Apollon’una adanmış bir mabet olan ana tapınak Delfiniyon, liman kapısı, Bizans kilisesi St. Michael (M.S. 6. Yy) ve aralarında kazılmış bir stadyum olup 600 fit uzunluğunda bir yol ve start ve finişlerde su saatlerinin bulunduğu Buleteriyon’un da aralarında bulunduğu başka kalıntılar var.